Shimen Yuye Chemical Fertilizers Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

2 Sanjiang Rd.
Shimen
Changde
415302 Xinguan
Hunan
Peoples Republic of China

Tel: 736 5352297

COMPANY TYPE

Producer